Doneren (iDEAL/Creditcard)

Bedrag

Rekeninggegevens

Mocht u op andere wijze een overboeking willen doen dan via bijgaand donatie- of schenkings-formulier, onze rekeninggegevens zijn:

Stichting Academie voor Nederlands Muzikaal Talent
IBAN NL50 INGB 0007 1048 55

Uw bijdrage en de AMT

De AMT is er enorm trots op dat zij in de bijna 20 jaar van haar bestaan voor 100% zelf voor haar inkomsten heeft kunnen zorgen zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteit van het onderwijs.

Dat kan onder andere doordat de AMT met een team van vrijwilligers werkt, die geen geld voor hun inzet ontvangen. Zonder de talloze uren die de directeur, de betrokken bestuursleden en ouders voor de AMT inzetten zou de AMT nooit zo succesvol kunnen zijn.

Consequentie daarvan is echter dat de AMT altijd zelf op zoek moet naar financiers. Van de inkomsten wordt ongeveer 30% gedekt door de ouderbijdragen.

De overige 70% wordt verkregen uit inkomsten uit concerten, verkoop van cd’s, donaties van Vrienden, schenkingen en bijdragen van fondsen. Daarnaast stelt het Utrechts Conservatorium haar onderwijsfaciliteiten om niet ter beschikking aan de AMT.

Om het unieke lesaanbod ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is veel geld nodig.

Daarmee kunnen reserves opgebouwd worden om bijvoorbeeld topdocenten voor masterclasses aan te trekken, om extra vakken als muziekgeschiedenis aan te bieden of om frequenter ensemblecoaching mogelijk te maken.

ANBI status

De AMT is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de AMT gedane schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.

De Academie Muzikaal Talent staat in het ANBI register vermeld als Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent te Waarder.

RSIN: 812192102 | KVK: 27261220

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht Algemeen

Sponsoren

Instellingen en fondsen die hebben bijgedragen zijn onder andere: